SZANOWNI KLIENCI, UWAGA!
Sprawy bieżące
08.07.2021r.

e-Urząd Skarbowy02.06.2021r.


Administracja Mieszkań "Silesia" od dnia 07.06.2021 będzie prowadzić obsługę

klientów z powrotem w budynku. Godziny otwarcia kasy bez zmian.

W piątki dzień wewnętrzny.


22.03.2021r.


Administracja Mieszkań "Silesia" od dnia 23.03.2021 będzie prowadzić obsługę

klientów tylko z zewnątrz, przez okno.

Awarie można również zgłaszać na numery alarmowe.

Numery telefonów dostępne w zakładce Przydatne informacje

17.12.2020r.


Administracja Mieszkań "Silesia" 24.12.2020 r. będzie nieczynna!

Awarie ,w tym dniu oraz w dni świąteczne, prosimy zgłaszać na numery alarmowe.

Numery telefonów dostępne w zakładce
Przydatne informacje

04.11.2020r.


Administracja Mieszkań "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach

wstrzymała do odwołania, bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Przyjmowanie stron ogranicza się do spraw absolutnie koniecznych, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Sprawy, w miarę możliwości prosimy załatwiać w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny.

Numery telefonów: 322150006

322152891

adresy email: sekretariat@amsilesia.pl

dzial.techniczny@amsilesia.pl


23.10.2020r.


W związku z potwierdzonym przypadkiem obecności wirusa SARS-CoV-2 w Administracji,

w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników Firma będzie nieczynna do odwołania.

AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD:


Awarie instalacji elektrycznych 604819089

Awarie c.o. i gazowe 601449221

Awarie kanalizacji sanitarnej zewn. 994 lub 322153171

Awarie sieci wodociągowej zewnętrznej 994, 601312877, 322152151, 322153171Zakład kominiarski 322155613

Awarie anteny zbiorczej 601483796

30.07.2020r.


Nowe godziny otwarcia KASY tj. poniedziałek 10-14:30

wtorek - czwartek 9-12

w piątek nieczynna

Obsługa kasowa będzie realizowana z zewnątrz, przez okno.
14.04.2020r.


KASA jest już czynna, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-13, do 25-go dnia miesiąca.

Obsługa kasowa będzie realizowana z zewnątrz, przez okno.


25.03.2020r.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Administracja Mieszkań „Silesia” informuje, że Kasa będzie nieczynna do odwołania.
Proponujemy o dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej, za nieterminowe wpłaty, za miesiąc marzec, nie będą naliczane odsetki ustawowe.
W sprawach bieżących dotyczących administrowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.12.03.2020r.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Administracja Mieszkań „Silesia” podjęła działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się wirusa.
Apelujemy do mieszkańców by w miarę możliwości do niezbędnego minimum ograniczyli wizyty w biurze Administracja Mieszkań „Silesia”. Kasa będzie nieczynna od dnia 13.03.2020 do 28.03.2020 r.
Proponujemy o dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej, za nieterminowe wpłaty za miesiąc marzec nie będą naliczane odsetki ustawowe.
W sprawach bieżących dotyczących administrowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
AM „Silesia” pracuje zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy.
Dane kontaktowe: Telefon: 32 2150006, 32 2152891
Adresy e-mail:
Dział techniczny: dzial.techniczny@amsilesia.pl
Dział Księgowość Wspólnot: ksiegowosc@amsilesia.pl
Sekretariat: sekretariat@amsilesia.pl31.12.2019r.

Przypominamy o odczytach wodomierzy!

Można zadzwonić, wysłać e-maila lub dostarczyć osobiście.
28.11.2016r.

Informujemy o zmianie stawek za energię cieplną dostarczaną do Wspólnot Mieszkaniowych przez
PIM Sp. z o.o. Czechowice-Dz. Nowe ceny energii cieplnej wchodzą w życie z dniem 01.12.2016r.

Zmiana ceny dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych
przy ul. Polnej nr 27 i 29 oraz ul. Łagodnej nr 10, 12, 18, 20, 22


PODSTAWA PRAWNA: Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2014r. Nr OKA-4210-49(I0)l20I4l23038lIlMMi1 została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. Decyzja i Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2015r. nr 5785. Taryfę wprowadza się do stosowania z dniem 1 grudnia 2014r. na okres jednego roku.

Treść informacji w załączniku: >CZYTAJ TU<


04.05.2016r.

Informujemy, że Zarząd Administracji Mieszkań "SILESIA" Spółka z o.o. podjął decyzję o wprowadzeniu dnia wewnętrznego w kazdy piątek. W tym dniu siedziba Administracji jest zamknięta dla Klientów. Wszelkie awarie i ważne sprawy należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo. Adres e-mail i numery kontaktowe podane są: >TUTAJ<

29.04.2016r.

Informujemy, że w dniu 02.05.2016r. (poniedziałek) Administracja będzie nieczynna.


12.01.2015r.

Informujemy o zmianie stawek za przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Wspólnot Mieszkaniowych.
Nowa "taryfa dla ciepła" obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

Dla Wspólnot Mieszkaniowych
przy ul. Polnej nr 27 i 29 oraz ul. Łagodnej nr 18, 20, 22


Treść informacji w załączniku: >CZYTAJ TU<

Dla Wspólnot Mieszkaniowych
przy ul. Łagodnej nr 10, 12


Treść informacji w załączniku: >CZYTAJ TU<

PODSTAWA PRAWNA: Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2015r. Nr OKA-4210-62(8)/9089/XIII/AM opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 20I4r. nr 6502.28.11.2014r.

Informujemy o zmianie stawek za energię cieplną dostarczaną do Wspólnot Mieszkaniowych przez
PIM Sp. z o.o. Czechowice-Dz. Nowe ceny energii cieplnej wchodzą w życie z dniem 01.12.2014r.

Zmiana ceny dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych
przy ul. Polnej nr 27 i 29 oraz ul. Łagodnej nr 10, 12, 18, 20, 22


PODSTAWA PRAWNA: Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2014r. Nr OKA-4210-49(I0)l20I4l23038lIlMMi1 została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. Decyzja i Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 20I4r. nr 5785. Taryfę wprowadza się do stosowania z dniem 1 grudnia 2014r. na okres jednego roku.

Treść informacji w załączniku: >CZYTAJ TU<


02.06.2011r. OGŁOSZENIE OFERTOWE

Administracja Mieszkań "SILESIA" Sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Topolowej 10
w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza firmy do składania ofert na: "Wykonanie remontu balkonów"
w w/w budynku w ilości 60 sztuk.
1. Zakres prac: informacja dostępna w Dziele Technicznym A.M."SILESIA"
2. Projekt budowlany: do wglądu w Dziele Technicznym A.M."SILESIA"
3. Termin wykonania prac: do dnia 20.09.2011r.

UWAGI:
FIRMA MUSI POSIADAĆ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA DO DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI.

Oferty należy składać w Dziele Technicznym A.M."SILESIA" ul. Nad Białką 2A, 43-503 Czechowice-Dz.
do dnia: 17.06.2011r.
01.11.2010r.

Informujemy, że numer 32/ 215 58 34 jest nieaktualny.

Prosimy o kontakt pod numerem: 32/ 215 28 91 oraz 32/ 215 00 06


01.08.2010r.

Informujemy o zmianie czasu pracy KASY

Nowe godziny otwarcia znajdują się w zakładce:

PRZYDATNE INFORMACJE


20.05.2010r.

Kolejna informacja dotycząca zgłaszania szkód do T.U. UNIQA S.A.

Szkody zalaniowe, tj. przecieki do mieszkań z dachów i ścian zewnętrznych

można zgłaszać także za pomocą formularza on-line na stronie WWW: www.uniqa.pl

zakładka:SERWIS odnośnik: Elektroniczne zgłoszenie szkody

Z paska bocznego należy wybrać opcję: "UNIQA - zgłoszenie szkody OC MAJĄTEK"

W formularzu, w polu: "Dane osobowe sprawcy"

należy zaznaczyć opcję: "osoba prawna"i w poszczególne rubryki

wpisać dane i adres Wspólnoty Mieszkaniowej, w której znajduje się zalany lokal,

natomiast NIP i REGON Wspólnoty można uzyskać dzwoniąc do Administracji,

należy także wpisać numer POLISY ubezpieczeniowej: PSMF69125


18.05.2010r.

W związku z aktualną sytuacją, tzn. podtopieniami budynków oraz zalaniami i przeciekami do mieszkań na skutek ulewnego deszczu, informujemy wszystkich naszych poszkodowanych Mieszkańców, że szkody zalaniowe można zgłaszać bezpośrednio do T.U. UNIQA S.A. na numery infolinii:

z tel. stacjonarnych: 0 801 597 597

z tel. komórkowych: 042 66 66 500

W rozmowie z konsultantem infolinii należy podać adres Wspólnoty Mieszkaniowej oraz następujący numer POLISY ubezpieczeniowej: PSMF 69125


04.05.2010r.

W maju rozpoczęliśmy koszenie trawników na osiedlu, prosimy o nie parkowanie w miejscach przeznaczonych do koszenia.
Polityka prywatności i cookies